Thursday, June 1, 2017

DÂN HÀN HIẾN VÀNG ĐỂ CỨU NƯỚC : 8 tấn vàng chỉ trong tuần đầu tiên . Đây là điều dân Việt nằm mơ cũng ko thấy : tại sao ?
- Các lãnh đạo CS bây giờ , do quá tham nhũng , nên đã quên câu nói : Dễ bao nhiêu , không dân cũng chịu ,
Khó trăm lần , dân liệu cũng xong .-- HCM .
(Viết sau khi TT Phúc đề nghị "huy động vàng và ngoại tệ từ dân")
Seoul 14/1/1998 .-- Nam Hàn đã xuất khẩu (để trả nợ IMF) 300 KÍ VÀNG đầu tiên do dân đóng góp - để giúp nước vượt qua khủng hoảng kinh tế . Chiến dịch toàn quốc này - dẫn đầu bởi các cty lớn như Daewoo , Samsung và Hyundai - đã bắt đầu vào ngày 5/1/1998 , và bao gồm những ng dân bình thường HIẾN trang sức , vật dụng cá nhân bằng vàng , v.v... cho nhà nước để nấu thành vàng khối để bán trên thị trường quốc tế .
Thật là 1 cảnh lạ thường : dân Hàn xếp hàng hàng giờ để HIẾN những tài sản quý nhứt trong 1 cử chỉ ủng hộ cho nền kinh tế cạn kiệt của họ .
http://www.tranthanhhien.com/…/dan-han-cho-vang-e-cuu-nuoc-…

No comments:

Post a Comment