Friday, June 2, 2017

CHỨNG CHỈ XÁC NHẬN CÓ SỨC KHỎE TỐT VÀ KHÔNG MUỐN TỰ TỬ .
Dù VN đang trong Top 5 các nước hạnh phúc nhứt thế giới , nhưng thời gian qua , đã xảy ra nhiều nguời tự tử tại đồn CA , tôi đề nghị biện pháp sau : ở mọi tỉnh thành nên khuyến khích mọi công dân nên có CHỨNG CHỈ xác nhận đầy đủ sức khỏe và không muốn tự tử .
Chứng chỉ (CC) được BS tổng quát và tâm thần cấp sau khi khám miễn phí và được thị thực miễn phí bởi địa phương (CP sẽ đài thọ các chi phí này) ; cứ 6 tháng phải gia hạn CC , cũng miễn phí . Nếu ng nào được CA mời về đồn mà không có CC này thì CA sẽ giới thiệu họ sang BV để khám bịnh trước khi làm việc với họ . Nghĩa là CA chỉ đưa về đồn những ng có CC này .
Nếu CPVN áp dụng việc này thì CA sẽ bớt rất nhiều TAI TIẾNG do những người buồn chuyện gia đình như vợ/bồ bỏ , có tiền sử bịnh , thua bạc , v.v... cứ nhè đồn CA mà "treo cổ hay trúng gió" , v.v... Trong khi VN đang cố gắng giữ vững danh hiệu Top 5 thế giới về hạnh phúc .
Thắc mắc : Nhưng nếu có ng nào đuợc CA mời làm việc nhưng ko chịu đến BV (để được khám bịnh hầu có chứng chỉ) , ko biết CA sẽ giải quyết thế nào ? Xin các bạn góp ý .

No comments:

Post a Comment