Monday, January 9, 2017

TẦM NHÌN CỦA ALEXIS DE TOCQUEVILLE .
Chỉ cần du lịch Mỹ trong 9 tháng , chính khách Pháp Alexis de Tocqueville đã viết một quyển sách để đời , mà ảnh hưởng của nó kéo dài đã trên 150 năm .

Sách Dân chủ tại Mỹ (De La Démocracie en Amérique) đã được in thành hai tập , tập 1 năm 1835 và tập hai năm 1840 . Nó đã lập tức nỗi tiếng tại cả Âu châu và Mỹ , trong khi cũng có một ảnh hưởng sâu rộng đối với dân Pháp . Vào thế kỷ 20 , nó đã trở nên sách kinh điển (classic work) của khoa học chính trị , khoa học xã hội lịch sử . Các sinh viên đại học Mỹ chuyên nghành về khoa học chính trị và xã hội thường được yêu cầu đọc sách này , và sách này cũng là một phần của giáo trình mở đầu về lý thuyết chính trị ở đại học Oxford , Cambridge , Princeton và những trường khác . Trong phần giới thiệu bản dịch của sách này , GS Harvey Mansfield thuộc ĐH Harvard gọi sách này là " vừa là sách hay nhất về dân chủ và vừa là sách hay nhứt viết về Mỹ."

Tác phẩm của Tocqueville thường được ca ngợi vì có những tiên đoán sắc sảo (astute) . Ông dự báo sự gay gắt (acrimony) tiềm tàng về hủy bỏ chế độ nô lệ sẽ chia rẻ (tear apart) nước Mỹ và dẫn tới cuộc Nội chiến Mỹ cũng như sự kình địch (rivalry) sau này giửa hai cường quốc là Mỹ và Nga , đã bùng nổ sau TC 2 và tạo ra (spawn) Chiến tranh Lạnh .
Ghi nhận sự trổi dậy của khu vực kỹ nghệ trong kinh tế Mỹ , Tocqueville đã tiên đúng đúng rằng một giai cấp quý tộc/trưởng giả (aristocracy) sẽ phát sinh từ việc sở hửu lao động (ownership of labor) . Ông đã cảnh báo rằng ". . . những người yêu dân chủ phải quan sát thường xuyên về hướng này" , bằng nhận xét rằng con đường của kỹ nghệ sẽ là cái cổng mà từ trên đó một giai cấp mới giàu có thể làm chủ/khống chế dân chủ , dù ông đã tin rằng một quý tộc về kỹ nghệ có thể khác một quý tộc của quá khứ . Hơn nữa , ông đã thấy trước sự tha hóa (alienation) và cô lập (isolation) mà nhiều người sẽ trải qua trong cuộc sống hiện đại .
. . .
Theo Tocqueville , dân chủ sẽ có những hậu quả ko ai mong muốn : sự chuyên chính của đa số về tư tưởng , sự lệ thuộc vào của cải vật chất (preoccupation with material goods) , và những cá nhân sống cô lập . Ông cũng tiên đoán bạo lực của tinh thần đảng phái và sự phán đoán của kẻ thông minh/ưu tú lại phụ thuộc (subordinate) vào thành kiến của kẻ ít học/ngu dốt (ignorant) .
Dịch từ bài : Alexis de Tocqueville trên wiki .

No comments:

Post a Comment