Saturday, October 1, 2016

Cá và đạo Thiên Chúa 
(Đã đăng sau khi thảm họa môi trường Formosa vào tháng 4/16) . 
Theo truyền thuyết , cá tượng trưng cho đạo Thiên Chúa * (Christianism) và có nhiều giai thoại về cá trong Thánh Kinh . Hàng triệu triệu cá chết ở 4 tỉnh miền Trung đã tác động và đánh thức vào đạo này khiến họ phải THỨC TỈNH .
Xuất phát từ sự đánh thức vô hình này , dân Chúa tại Hà Tỉnh đã bắt đầu biểu tình để ĐÒI QUYỀN SỐNG CHO NGƯỜI CŨNG NHƯ CHO CÁ .
* "Ichthys (còn được viết là Ichthus, hoặc Ikhthus, trong tiếng Hy Lạp Koine: ἰχθύς, viết hoa ΙΧΘΥΣ hoặc ΙΧΘΥϹ, có nghĩa là cá) là một biểu tượng, gồm hai hình cung bắt chéo vào nhau, ở phần cuối bên phải được kéo dài ra giống như đuôi cá. Biểu tượng này là ký hiệu bí mật được các Kitô hữu thời sơ khởi sử dụng;[1] hiện nay thường được gọi là sign of the fish (kí hiệu cá) hoặc Jesus fish.[2]
ΙΧΘΥΣ thường được giải thích là viết tắt của cụm từ "Ίησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ", (Iēsous Christos, Theou Yios, Sōtēr), nghĩa là "Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu chuộc". Theo wiki .
Tin mới về biểu tình lớn ngày 2/10 tại bản danh của Formosa Hà Tỉnh .
http://www.tintuchangngayonline.com/…/nong-bieu-tinh-cuc-lo… với các hình liên quan .


No comments:

Post a Comment