Sunday, September 25, 2016

HÌNH ẢNH RẤT NHÂN BẢN VỀ BẠO ĐỘNG Ở CHARLOTTE , TP LỚN NHỨT CỦA BANG NORTH CAROLINA .

CÁC NG TÌNH NGUYỆN ĐƯA NƯỚC UỐNG VÀ ĐỒ CHỐNG HƠI CAY (MẶT NẠ , SỮA MAGNESIA , VÀ DẤM) CHO NG  NG BIỂU TÌNH TRONG LÚC HỌ RỜI CÔNG VIÊN RAMARE BEARDEN VÀ TUẦN HÀNH NGANG QUA TP CHARLOTTE , N.C. NGÀY 24/9 .
CÁC CƯ DÂN ĐỂ NƯỚC UỐNG VÀ PHẦN ĂN CHO NG BIỂU TÌNH TẠI CÔNG VIÊN MARSHALL , MỘT ĐIỂM TẬP TRUNG Ở MỘT KHU KHÔNG MUA BÁN (UPTOWN) CỦA TP CHARLOTTE NGÀY 24/9 
MỘT NG TÌNH NGUYỆN LÀM 100 SANDWICH BƠ ĐẬU PHỘNG VÀ THẠCH DÀNH CHO NG BIỂU TÌNH TỤ HỌP Ở CV MARSHALL Ở TP CHARLOTTE NGÀY 24/9 
CÔ JOY , MỘT CƯ DÂN CHARLOTTE VỚI KINH NGHIỆM VỀ Y KHOA , TRỢ GIÚP Y TẾ CHO MỘT NG BIỂU TÌNH BỊ MẤT NƯỚC TRẦM TRỌNG SAU KHI TUẦN HÀNH HƠN BA GIỜ , TẠI TP CHARLOTTE 24/9 .
MỘT SQ CỦA VỆ BINH QUỐC GIA MĨM CƯỜI CẦM HOA DO NG BIỂU TÌNH TẶNG TẠI TP CHARLOTTE NGÀY 24/9 . 


http://www.voanews.com/a/charlotte-volunteers-police-show-love-for-queen-city-amid-protests/3524173.html

No comments:

Post a Comment