Wednesday, August 31, 2016

BỘ MẶT BÁN NƯỚC HẠI DÂN CỦA CSVN ĐÃ LỘ RA .
1/ Ng CSVN chấp nhận cho ta nói xấu hay chửi bới họ (vì hiện nay bộ mặt BÁN NƯỚC HẠI DÂN của họ đã lộ ra) ; nhưng sẵn sàng đập tan mọi âm mưu CHỐNG ĐỐI hay LẬT ĐỔ họ , dù chỉ là vài người ko có 1 tấc sắt trong tay .MAO LÀ THÀY/CHỦ CỦA HỒ TỪ NĂM 1954 , CHỤP TẠI RẠP CIRUS Ở HÀ NỘI .
Hà Nội : xe hoa diển hành miêu tả HCM bắt tay Mao ; hàng chữ bên dưới xe hoa là "Tình hửu nghị Đời đời" . Nguồn : bộ QP Mỹ .
Chụp tại cửa khẩu Trung Việt : Dảy núi phía sau tấm bản này là của VN , trong khi dảy núi nằm sau nó , mới là của TQ . 
Đấu tố trong CCRĐ năm 1956 , theo lịnh của TQ 
2/Một trí thức ng Malaysia đã mô tả những ng CS Mã Lai , mà ông quen biết khi cùng học ĐH Raffles ở Mã Lai , như sau :
A gang of half-educated, swollen headed, power-mad adolescent demagogues trying to take over the country. I told them many facts which, as self-claimed leaders, they should have known but did not. What they were really trying to carry out boiled down to nothing but a gigantic swindle.
Tạm dịch : "1 băng đảng của những kẻ mị dân , tuy tuổi thanh niên nhưng học hành nửa vời , kiêu căng , nghiện quyền lực đang cố gắng chiếm đất nước này . Tôi nói với họ nhiều sự thật , và là các lãnh tụ tự phong , họ nên biết những điều đó nhưng họ đã ko nghe . Thực ra , những gì mà họ đã tiến hành kết cục chỉ là 1 sự LỪA ĐẢO VĨ ĐẠI ".
Dù là 1 nhận xét cách đây gần 60 năm , vẫn còn đúng với ng CSVN , đặc biệt là trí thức thân cộng như Hạ đình Nguyên , Huỳnh Tấn Mẫm , Lê hiếu Đằng , Huỳnh ngọc Báu , v.v...


SV Huỳnh Tấn Mẩm


No comments:

Post a Comment