Wednesday, August 31, 2016

đcstq và đcsvn là nguyên nhân của mọi đau khổ của dân tq và dân vn từ năm 1949 và 1954 tới giờ . hai quái thú này đang trong cơn hấp hối và đang sống những ngày cuối cùng của chúng .
- vì tập và giang đang quyết tử một mất một còn để rồi cả hai đều chết , khi đó đcsvn cũng sụp đổ theo .
đcstq tổ chức lễ diển binh trọng thể để kích động tự ái dân tộc , để dân quên đi các đấu đá nội bộ (tập vs giang) , cơn khủng hoảng về tài chánh mà tq đang chịu đựng (khi phải bỏ ra 100 tỉ đô trong hai tuần để ổn định giá đồng nguyên và họ còn đổ tiền như vậy dài dài để cứu đồng nguyên) và nhiều vấn đề khác . . .
các nước lân cận của tq , vì thấy được điều trên , hiện coi tq không ra gì hết khi :
- myanmar tiếp tục tấn công lực lượng du kích thân mao , đã ném bom xuống đất tq , v.v...
- nhật ăn miếng trả miếng với tq trong mọi tranh chấp .
- philippines cũng vậy .
- cậu ủn của bắc hàn đã ko tiếp đại sứ của tq , ko dự lễ diển binh , v.v... cậu đang "vuốt ve" nam hàn vì thấy tq hết thời nên đã có những động thái gây bất ngờ gần đây .
- đài loan cảnh cáo các cựu quan chức định đi dự diển binh .
đối với đcstq , vn chỉ là con rối (marionnette) của nó . khi người điều khiển con rối gục chết vì ngũ tạng tan nát thì con rối sẽ chết theo .
vì chúng đã bị trời hại sau khi đã tàn hại dân tàu và việt từ năm 1949 tới bây giờ .

No comments:

Post a Comment