Monday, November 16, 2015

Một trẻ em 6 t tại Nhật tặng tiền tiết kiệm bỏ ống heo cho nạn nhân của bão Yolanda (tên VN là Hải Yến) .

Em Shoichi Kodoh trao tiền tiết kiệm cho TĐS Phi tại Tokyo như quà tặng cho nạn nhân bão Yolanda .
Trong khi một số ng sẽ nghĩ hai lần hay chắt bóp/bủn xỉn (scrimp) khi có ai kêu gọi đóng góp cho ng gặp nạn , một học sinh mẫu giáo (pre-schooler) tại Nhật đã ko ngần ngại dốc hết tiền bỏ ống heo (piggy bank) cho nạn nhân bão Yolanda .
Bé Shoichi Kondoh 6 t , đi theo bởi mẹ là Miho tới TĐS Phi tại Tokyo để trao 5.000 yen Nhật .
Một thông báo từ TĐS nói rằng đây là tiền bỏ ống heo của Soichi . Bé đã quyết định cho tiền sau khi xem tin về bão Yolanda tàn phá khu vực Tocloban và các vùng khác của đảo Visayas .
Ông lãnh sự Bryan Dexter Lao của TĐS Phi tại Tokyo nhận quà của Soichi và cảm ơn sự rộng lượng của bé .

Bé Soichi ký vào sổ chia buồn (condolence book) với nạn nhân của bão Yolanda của TDS Phi .

No comments:

Post a Comment