Thursday, November 19, 2015

DẠY CON TUỔI TEEN .
Nguồn : http://www.cnn.com/…/l…/boomers-dating-with-kids/index.html…
Trong bài viết trên , bà Ronni Berke là một nhà sản xuất cao cấp của CNN đã nói :
I once described raising teenagers to a friend as: "Careening down a hill, at 60 miles an hour, in a car with no brakes. Blindfolded. You do the best you can to steer the thing and pray you don't crash into anything."
Tạm dịch : Tôi đã từng mô tả việc dạy con ở tuổi teen với một ng bạn như sau : "Giống như bạn chạy lung tung/loạn xạ , xuống dốc một ngọn đồi , với tốc độ 60 dặm/giờ , trong một xe ko thắng . Bạn bị bịt mắt . Bạn hãy cố gắng hết sức để lái cái xe này và hãy cầu nguyện bạn ko đụng vào đâu cả ."

When you are a 50-something parent who's dating, with grown kids around, land mines abound.
cnn.com|By By Ronni Berke, CNN

No comments:

Post a Comment