Monday, August 17, 2015

Sống lâu ko bằng sống có Ý NGHĨA .
- Cuộc đời sắc sắc không không ,
Trăm năm còn lại tấm lòng TỪ BI -- Kinh Phật .
- Veritas veritatum et omnia veritas (Hư không , hư không , tất cả là hư không) -- Thánh kinh .
- Chỉ có kẻ bị tâm thần và trẻ con mới nghĩ rằng , cái chết sẽ không đến với mình -- Tài .
Hôm nay tôi nghe tin 1 ng quen , mới 38 tuổi (sinh năm 1977) , bị đưa vào bv tâm thần (nói nôm na là bị nhốt vào "nhà thương điên") vì rối loạn thần kinh . Tôi ko ngạc nhiên khi nghe tin này vì cách đây mấy ngày cô ta đã có biểu hiện thần kinh .Cô đã từng mổ tim và nhiều bịnh nguy hiểm khác . Tôi đã nói với 1 ng bạn , bịnh như cô này ko thể sống thêm NĂM năm nữa .
Riêng tôi , hơn cô này 30 tuổi , với sức khỏe như hiện nay , mỗi ngày sống trên thế gian này là một QUÀ TẶNG của Thượng Đế .
Hiện nay ngày nào cũng có người nhờ tôi giúp đở về vi tính hay dịch thuật giấy tờ . Giờ rảnh rổi , nghĩa là ko bịnh , viết các bài về quan điểm về cuộc sống như 'Cuộc vượt biên kinh hoàng của gđ cô Nguyễn Cát Thảo' hay 'Số 13 và Ảnh hưởng của nó đối với dân tộc VN' hay 'vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân' .

No comments:

Post a Comment