Wednesday, August 26, 2015

Người dân miền Nam Viêt Nam từ năm 1954 đến 1975 đã hưởng TRỌN VẸN phần mở đầu của Tuyên Ngôn Độc Lập ngày 2/9/1945 của nước VNDCCH . Trong khi đó , dân miền Bắc chỉ được ăn "BÁNH VẺ" dài dài !
"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự doquyền mưu cầu hạnh phúc".
Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ . . ." 


No comments:

Post a Comment