Wednesday, July 8, 2015

Bắc Kinh đã lên tiếng giùm cho đồng chí VN của mình , nghĩa là Vòng Kim Cô vẫn còn tác dụng .
(Sau đây là bài xã luận/op-ed đăng trên Tân Hoa Xã . Họ đợi SAU khi có cuộc họp báo của ông Trọng và Obama mới lên tiếng . Tôi ko dịch đoạn đầu vì ko khác các tin trên BBC hay VOA , chỉ dịch đoạn sau . Tấm hình là của bài xã luận này --Tài) .
TÌNH ĐỒNG CHÍ TQ-VN VƯỢT QUA MƯU ĐỒ ĐỊA LÝ CHÍNH TRỊ.
. . .
"NHỮNG phỏng đoán rằng Washington đã tìm cách trói buộc Hà Nội vào một âm mưu tinh vi - để duy trì sự có mặt bá quyền (hegemonic) của Mỹ tại Á châu hầu đối phó với một TQ đang lên - là ngây ngô và dối trá (fallacious) .
Những ý tưởng như vậy , bắt nguồn từ tư duy đối đầu của Chiến tranh Lạnh , làm giảm đi ý nghĩa của chuyến đi Mỹ của ông Trọng , coi thường (scorn) chính sách ngoại giao độc lập của Hà Nội , và ko đếm xỉa đến (disregard) bức tranh thực sự của quan hệ Trung-Việt .
Thực vậy , thái độ của Washington về những vấn đề Á châu -TBD trong vài năm qua đã gợi cho ta nhớ tới một chiến lược tinh vi nhằm khai thác cho lợi ích của họ , (đối với) những tranh chấp về lãnh thổ phức tạp và kinh niên giửa TQ và vài láng giềng tại biển Nam Trung Hoa .
Những ai giả dụ rằng Hà Nội , một phe tranh chấp - đã bị Mỹ đưa vào âm mưu lỗi thời (anachronic) nhằm chống lại TQ - đã ko muốn biết một thực tế rằng chính phủ VN đã áp dụng một chính sách quốc phòng và ngoại giao độc lập và một số NGUYÊN TẮC CĂN BẢN (baseline) mà họ ko thể từ bỏ .
Quan trọng hơn nửa là sự RÀNG BUỘC chặc chẻ (close attachment) giửa TQ và VN . Sự (ràng buộc này) được định nghĩa như láng giềng tốt , bạn tốt , đồng chí tốt và đối tác tốt , và (sự ràng buộc này) là LIÊN KẾT (bond) sâu xa mà cả 2 nước ấp ủ và kiên quyết (resolute) tiến hành .
Hai nước chia xẻ những vấn đề hay khó khăn cũ và mới nảy sinh trong quan hệ giửa 2 nước . Nhưng cả 2 phía đã hùng hồn chứng tỏ - ví dụ như chuyến thăm TQ thành công của ông Trọng vào tháng Tư - quyết tâm và khả năng của họ giải quyết thích đáng những khác biệt và giử quan hệ của họ đi đúng hướng .
Thật NGÂY THƠ khi trông chờ 1 trong hai nước hy sinh tình đồng chí thân thiết vì mưu đồ (gimmickry) địa lý chính trị của nước nào đó" .
Dịch từ : http://news.xinhuanet.com/english/2015-07/07/c_134389482.htm

No comments:

Post a Comment