Tuesday, May 5, 2015

Nền dân chủ son trẻ của VNCH 

Chỉ khi nào quốc hội VN hiện nay được tạo ra bởi LÁ PHIẾU chứ ko phải bởi HỌNG SÚNG , khi đó họ sẽ đáp ứng hay thỏa mản ý muốn của người dân . Vì "Quốc hội" này chỉ là QH "đảng cử dân bầu" , không phải là quốc hội THỰC SỰ - như VNCH có . 

No comments:

Post a Comment