Tuesday, April 28, 2015

1 CCB MỸ ĐEN LẤY VỢ MỸ TRẮNG (ĐÃ CON RIÊNG, BÊN PHẢI MẸ NÓ) . ANH CŨNG CÓ CON RIÊNG (ĐỨNG GIỬA) . ĐỨA ANH BỒNG LÀ CON CỦA HAI NG . CHỤP TẠI DETROIT , NƠI CÓ MỸ ĐEN RẤT ĐÔNG . TẤM ẢNH NÀY TƯỢNG TRƯNG CHO NƯỚC MỸ .

No comments:

Post a Comment