Thursday, February 19, 2015

CÁCH TẢI TANGO ĐỂ DÙNG TRÊN PHONE CHẠY HĐH WINDOWS PHONE , ANDROID HAY BLACKBERRY HAY KINDLE HAY iOS CỦA APPLE . 
Trước nhứt vào : www.tango.me . Khi nhấp vào đó , bạn thấy trang nhà hiện ra , xem hình .

Nhấp vào Free Download , trang thứ hai hiện ra .

Nếu phone bạn xài HĐH iOS (của Apple) hay Windows (của Microsoft , phần lớn phone của Alcatel xài HĐH này) v.v... thì bạn nhấp vào đó ; và theo các chỉ dẫn kế tiếp .

No comments:

Post a Comment