Tuesday, February 17, 2015

TÌNH MẪU TỬ : Sinh non ở tuần thứ 29 , bé David Joyce nặng 1.4 kí nắm tay mẹ . Dưỡng khí giúp khí quản mở và các ống đưa chất dinh dưỡng qua tỉnh mạch .

No comments:

Post a Comment