Saturday, July 26, 2014

ĐẠI HÀN ĐÃ ĐI ĐÔI HIA 7 DẬM .
Nhân tin phone G3 của hảng LG mới ra lò , cũng là đối thủ nặng ký của Samsung .
 
Hồi thập niên 1960 , tôi đã nhiều lần tiếp xúc , tại nhà cũng như khi đi lính , với các quân nhân Đại Hàn . Họ đến VN để chiến đấu hay dạy Tae Kon Do (Thái Cực Đạo) . Họ sống kham khổ và rất kỷ luật . Hồi ấy , KHKT của họ chẳng có gì xuất sắc : ko thấy sản phẩm có mặt tại VN trừ món KIM CHI hay THỊT HỘP dành cho QĐ ; trong khi Sài Gòn tràn ngập đồ Nhật (tuồn ra từ các siêu thị của QĐ Mỹ cũng như được nhập cảng CHÍNH THỨC như xe Honda , xe hơi ISUZU , NISSAN , DAIHATSU , v.v...) . Nhà tôi , ở quận tư Sài Gòn , lúc đó được dùng làm VP cho hảng tàu biển Nhật K-LINES . Ba tôi , vì phải chăm lo về nghề XD và NH nên chỉ có phần hùn cho cty VIMITRACO - mà CT hội đồng quản trị là ông HUỲNH VĂN LONG .

No comments:

Post a Comment