Saturday, July 26, 2014

QUÂN Y MỸ TẠI VN : NGAY CÃ PHÒNG MỔ CŨNG ĐƯỢC BỐC RA CHIẾN TRƯỜNG .


BỊNH VIỆN TRÊN TRỜI . Ở căn cứ An Khê , một trực thăng "cần trục bay" sà xuống (swoop down) trong cơn lốc (swirl) bụi . Kẹp chặt (clutch) "con kén" (pod) hay phòng mổ lưu động , nó cất cánh ngay cho 1 nhiệm vụ y khoa khẫn cấp (urgent) tại chiến trường (xem hai hình dưới) .
Kẹp chặt "con kén" hay phòng mổ di động .
Và trực thăng cất cánh ngay lập tức ra chiến trường .
Tỉ lệ thương vong ở thương binh tại VN thì thấp xa so với đệ 2 TC và Triều Tiên , phần lớn nhờ kỷ thuật tản thương (evacuation of casualities) được thực hiện tốt (key) bởi quan niệm mới về cơ động . Con kén là 1 bịnh xá cấp cứu , với X-quang , phòng lab với các tiện nghi giải phẩu đa-dụng . Trong vòng vài phút sau khi bị trúng đạn , 1 quân nhân được giải phẩu (surgical care) ngay cã trước khi được tản thương (hình dưới) .
No comments:

Post a Comment