Friday, June 27, 2014

Không có Tam Quyền Phân Lập thực sự thì Tham Nhũng và Lạm Quyền ở VN không bao giờ chấm dứt .

- Nếu Dracula * sợ ánh sáng mặt trời như thế nào thì ĐCSVN cũng sợ TQPL như vậy ! 
- VN không cần báo chí TƯ NHÂN .- Nguyễn Tấn Dũng .
- Những ng cổ vỏ hay chủ trương TQPL là THOÁI HÓA . - Nguyễn Phú Trọng .

Viết sau khi đọc "Hoài Nghi và Phản Kháng" của Canh Le :
1/ Người Tây Phương đa số có tinh thần HOÀI NGHI , do vậy các cụ Locke và Montesquieu mới bày ra TAM QUYỀN PHÂN LẬP . (Tư tưởng này cũng có họ hàng với Khế ước Xã hội hay Xã Ước của cụ Rousseau) . Các cụ quan niệm , phần lớn con người đều có lòng tham (tiền của , quyền lực hay sắc đẹp ** ) , nên không thể giao phó việc nước cho ai đó NẾU chỉ dựa vào THÀNH TÍCH HỌC TẬP , CHIẾN ĐẤU hay ĐẠO ĐỨC trong QUÁ KHỨ của họ . Có thể , trong quá khứ (khi chưa có QUYỀN LỰC) họ là người có đạo đức hay đóng góp xương máu * * * , nhưng có quyền trong tay , họ lại rất THAM NHŨNG và LẠM QUYỀN .
Vì vậy , ba quyền Lập , Hành và Tư Pháp phải CÂN BẰNG và GIÁM SÁT LẪN NHAU (cũng theo tinh thần cũa Xã Ước) . Sau này , lại có thêm quyền THỨ TƯ là BÁO CHÍ . (Nhưng có người nói "VN không cần báo chí TƯ NHÂN , bạn biết là ai ko ?) .
Không có TQPL thực sự thì TN và LQ không bao giờ chấm dứt .
* Dracula là ma cà rồng trong 1 tiểu thuyết phương Tây . Y chỉ ra khỏi quan tài vào ban đêm để đi hút máu người . Y rất sợ ánh sáng mặt trời và thánh giá . Rất nhiều phim ảnh được dựa trên sách này .
* * Trong Tây du ký , 1 hòa thượng vì tham áo cà sa đẹp đã phạm tội ác .
* * * NTD đã đóng góp xương máu khi chưa có quyền lực , nhưng nay ông là vua THAM NHŨNG . Những Dương Chí Dũng hay bầu Kiên , v.v... đều là SẢN PHẨM của ông .
2/ Từ chổ HOÀI NGHI mới dẫn tới PHẢN KHÁNG/PHẢN ĐỐI hay CHỐNG ĐỐI hay BIỂU TÌNH . Trong tiếng Anh các khái niệm này có cùng gốc : động từ và danh từ PROTEST hay DISSIDENT . Từ đó có Protestant (người theo Thệ phản hay Tin Lành - chống lại Công Giáo) , Protester (ng biểu tình) , dissident (ng đối kháng , ko đồng ý với chính phủ) , v.v...
3 / Xã hội phương Tây ngày càng phát triển do họ có tinh thần HOÀI NGHI và ko bằng lòng với hiện tại . Do vậy họ tìm tòi học hỏi và có nhiều SÁNG KIẾN . Bạn thấy các triết gia hay các nhà bác học phần lớn là Tây phương .
4/ Xin lấy 1 VD : các tư tưởng Dân chủ , chế độ Đại nghị , những phát minh về KHKT phần lớn từ Anh , Pháp và Đức . Nhưng đóng góp lớn lao cho thể chế Dân chủ thế giới vẫn là nước Anh . Ng ta nhận thấy , các thuộc địa của Anh phần lớn là các nước DC như Úc , Mỹ , CND , Ấn , Sing , Malaysia , HK , các nước Phi châu , v.v...

No comments:

Post a Comment