Monday, January 20, 2014

BÙI TIẾN DŨNG VÀ N.CHÍ VỊNH .
Dựa vào Lý Thuyết Số , tôi thấy tên của 2 ông này đều = 24 . Cuộc đời của họ chịu ảnh hưởng của số 24 mà ý nghĩa như sau .                                                       
                        Ý NGHĨA CỦA SỐ 24
          
              TÌNH YÊU - TIỀN - SỰ SÁNG TẠO


"1/ Người hoặc thực thể này là những người hưởng phúc đức , mà họ đã tạo ra từ nhiều kiếp . Họ được sự giúp đở cũng như có bạn bè giử QUYỀN CAO , CHỨC TRỌNG .
(Ông Bùi Tiến Dũng và tướng N.C.Vịnh , đều có tên bằng 24 . Hai ông đều xuất thân từ gđ có công với Cách Mạng (như ông Dũng hay ông Vịnh là con của tướng N.C.Thanh) ; con đường quan lộc cũng rất nhanh vì có sự đở đầu như ông Vịnh đc đở đầu bởi L.Đ.Anh , v.v... - Tài) .
Họ đạt THÀNH CÔNG LỚN về tài chánh , và có được hạnh phúc trong tình yêu . Họ thành đạt trong các ngành văn chương , luật pháp , nghệ thuật , và có sự hấp dẫn mãnh liệt đối với người khác phái .
2/ Họ không nên BUÔNG THẢ , ĐAM MÊ trong các thú vui trần thế và một sự KIÊU CĂNG nào đó trong tình yêu , trong nhửng vấn đề tài chánh , nghề nghiệp ; bởi vì mọi thứ đều đến với họ DỄ DÀNG NHƯ TRỞ BÀN TAY .
(Điều này quá đúng : vì kiếm tiền quá dễ dàng Bùi Tiến Dũng đi tù ; N.C.Vịnh , nhờ là con của tướng Thanh , và có đở đầu của L.Đ.A. nên cũng tai qua nạn khỏi  - Tài)
Nên khôn ngoan nhớ rằng nếu thực thể hay cá nhân này quá BUÔNG THẢ  trong kiếp này  , họ sẽ mang số 18 hay một ngày sinh xấu trong kiếp sau .
3/ Người hay thực thể này không nên làm hỏng những ích lợi của số 23 hoặc 24 , và cũng không nên để sự may mắn này dẫn đến sự ÍCH KỶ hoặc một thái độ COI THƯỜNG những giá trị tâm linh . Phải nên tránh sự CÁM DỖ của đắm say trong nhục dục lệch lạc ; cũng như khuynh hướng SA ĐỌA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC (the templation to indulge in promiscuity must be avoided ; likewise a tendency to overindulgence of all kinds )" . (B.T.Dũng khi đánh bạc có 2 cô gái NGỰC TRẦN hầu hạ . . . - Tài) .
(Dịch từ trang 202 của sách Linda Goodman's Star Signs ) .

No comments:

Post a Comment