Tuesday, November 12, 2013

BANYAN (cây Đa) , có 2 loại : 
I/ Cây Đa Ấn Độ , cây Vada (ảnh 1) . Tên khoa học Ficus benghalensic L. Đó là một loại cây xanh tươi quanh năm (evergreen) từ Ấn , rất linh thiêng đối với ng Ấn . 
Hình 2 : Rể mọc từ cành hướng xuống đất (earthward) đã nâng đở cây khiến cây có thể bao phủ một khu rộng lớn . (Tại Ấn có cây bao phủ 1 khu có đường kính 2000' – cao 85') .

II / Cây Bồ Đề (Cây Peepul , Cây Thiêng) : Cây này với thân màu xám đc mang từ Ấn độ vào Tích lan 288 trước công nguyên . Cây nầy là cây Bồ đề lâu năm nhứt tại Tích lan . 
Hình 3 : Lá có hình quả tim lớn từ 3 đến 7 inch . Lá này thuộc về cây đã lấy giống (propagated) từ cây mà đức Phật đã ngồi
Hình 4 : cây được trồng tại trường ĐH Hawaii khoảng 1911-12 .


 


 

No comments:

Post a Comment