Saturday, April 27, 2024

 Mình tên là VƯƠNG HÀ MY

VƯƠNG = 66753 = 27 = 9

HÀ = 51 = 6

MY = 41 = 5

Cộng lại: 965 = 20.

Sinh ngày 22/12/2000
cung hoàng đạo Ma Kết và thuộc nhóm nguyên tố Đất
Mình học ở Amsterdam , Hà nội

No comments:

Post a Comment