Thursday, September 28, 2023

 phòng thủ năng động.

Cuộc tấn công sang Lào năm 1971, như cuộc tấn công sang Cam-bốt năm 1970, đã có ảnh hưởng đến quân sử năm này. Vào lúc đầu năm, BTL quân viện Mỹ tại Việt Nam hay MACV dưới tay có 54 TĐ bộ binh và chiến xa, nhưng phần lớn những đv này chẳng bao lâu sẽ ko còn sẵn sàng chiến đấu (would stand down) mà chuẩn bị rời VN. Phần lớn 330.648 quân nhân Lục quân và 25.394 quân nhân TQLC suốt năm đó sẽ tham dự các cuộc hành quân có tên chung là Keystone để chuẩn bị về nước Mỹ. Phần lớn cờ hiệu của đv của những quân nhân nhân này sẽ được đưa về Mỹ; rất nhiều các trang bị và doanh trại của họ sẽ được chuyển giao toàn bộ cho Nam Việt Nam.  

Suốt năm 1971 rất ít hoạt động quân sự của Mỹ tại Nam VN vì cuộc rút quân đang tiếp tục. Một số cuộc hành quân tổ chức bởi sđ 101 nhảy dù chống lại các lực lượng csbv ở vùng biên giới hiểm trở của Việt Nam, nhưng đối phương đã tiếp tục lẩn tránh chạm súng. Những đv csbv này vẫn còn chịu thiệt hại từ các cuộc hành quân trước đó đánh sang Cam-bốt và Lào và chỉ có thể thực hiện một số tấn công chọn lọc bằng hỏa tiển và cối. Tại QK-3, các chạm súng giữa quân Mỹ và Bắc quân rất ngắn ngủi (fleet), trừ các cuộc đụng độ với hệ thống các hầm hố, diều đó chứng tỏ Bắc quân đang tránh chạm trán với quân Mỹ.

Trong những năm MACV đã trải dài những lực lượng chiến đấu còn lại 

No comments:

Post a Comment