Friday, June 30, 2023

 Sáng ngày 30.4.75, một chiếc thám thính L-19 của VNCH, trúng đạn địch phải đám khẩn cấp xuống sân bay Long Xuyên. Trên máy bay có trung úy Nguyễn văn Thân phi công, chết tại chỗ; và đại úy Trương Công Tấn, quan sát viên (cả hai thuộc phi đoàn 122/không đoàn 74 chiến thuật/sư đoàn 4 không quân), chỉ bị gãy xương sống vì ngồi phía sau.

TRUONG = 426753 = 27 = 9

CONG = 3753 = 18 = 9

TAN = 415 = 10 = 1

NGUYEN VAN THAN

No comments:

Post a Comment