Thursday, March 2, 2023

 Võ Văn Thưởng (sinh ngày 13 tháng 12 năm 1970) là một nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản và chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trịChủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 2 tháng 3 năm 2023, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Đảng Cộng sản Việt NamĐại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng. Ông là Chủ tịch nước trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam từ năm 1945 ở tuổi 52.

VÕ = 6-7 = 13 = 4

VĂN = 6-1-5 = 12 = 3

THƯỞNG = 4-5-6-7-5-3 = 30 = 3

Cộng lại: 4 3 3 = 10 = bánh xe định mệnh.

"Số 10 được tượng trưng bởi Isis và Osiris. Đây là số của thăng trầm, tùy theo ước muốn cá nhân. Sự việc có thể tốt hay xấu, tùy theo hành động đã chọn. Số 10 có thể kích thích (arouse) những đáp ứng (response) quá mức trong tình yêu hoặc thù hận – kính trọng hay sợ hãiKhông có biên giới rõ rệt giữa danh dự và tủi nhục. 10 là tượng trưng của Tình yêu và Ánh sáng, có thể tạo ra tất cả những gì bạn có thể tưởng tượng hoặc hình dung (imagine). Hãy tưởng tượng (image) một điều gì đó và ra lịnh/quyết định (ordain), nó sẽ thành hiện thực (materialize). Quyền lực để bày tỏ những quan niệm có tính sáng tạo (creative concepts) trở thành  thực tế là cố hữu  (inherent), nhưng quyền lực này phải được dùng với sự khôn ngoan, bởi vì quyền lực của sự sáng tạo tuyệt đối này cũng chứa đựng quyền lực đối nghịch (polarity power) của sự hủy diệt tuyệt đối. Tự làm chủ mình (self-discipline) và lòng thương người vô hạn (infinite compassion) phải đi kèm quyền lực thứ nhứt để tránh thảm kịch của quyền lực thứ hai. Kỷ luật (Discipline) phải đi trước Thực thi quyền hành (Dominion). Bất hạnh thay, một số người thuộc nhóm 10 đã không thực hiện được quyền lực đầy tiềm năng này, và kết quả là đã ấp ủ (harbor) những cảm xúc thất vọng khó lay chuyển (deep-seat), đã làm cho họ cảm thấy không thỏa mãn (unfulfill), và thỉnh thoảng đã bày tỏa sự hơi hãnh diện và kiêu căng để che dấu những cảm giác tự ty không cần thiết". / .

No comments:

Post a Comment