Wednesday, February 22, 2023

 TRẦN TẤN LỘC sinh 18/4.


TRẦN = 4215 = 12 = 3


TẤN = 415 = 10 = 1


LỘC = 373 = 13 = 4.


Vì 3 + 1 + 4 nhỏ hơn 9 nên ta phải cộng ba số 12 10 và 13 với nhau; kết quả = 35. Số này giống 26 (trả nợ dồn*). Sau đây là ý nghĩa của số này.


SỰ HÙN HẠP LÀM ĂN (PARTNERSHIPS)

Số kép nầy sẽ rung động, bằng một cách lạ kỳ, đưa tới một quyền lực độc đáo của thân ái/tử tế (kind power), (quyền này) đặt căn bản trên lòng nhân đạo (compassion) và sự không ích kỷ, với khả năng giúp đỡ những nguời khác, nhưng không luôn luôn giúp đuợc bản thân mình. Số 26 thì đầy mâu thuẫn. Nó cảnh báo về những nguy hiểm, thất vọng (disappointment), và thất bại, đặc biệt liên quan đến những tham vọng, gây ra (brought about) thông qua sự cố vấn sai lầm, liên kết với những kẻ khác, và những sự hùn hạp làm ăn không khéo chọn/không thích hợp (unhappy) dù lớn hay nhỏ. Nếu 26 là số kép của tên, điều tốt nhứt là đổi tên để có một ảnh huởng may mắn hơn. Nếu 26 là ngày sanh, và vì vậy không thể thay đổi, nguời này nên tránh hùn hạp làm ăn, và nên đeo đuổi nghề nghiệp một mình, không nghe theo sự cố vấn dù cho đầy thiện ý (well-intended) từ những kẻ khác, nhưng chỉ theo những linh cảm (hunch) và trực giác cá nhân – mặc dù những điều này nên đuợc tìm hiểu cẩn thận truớc khi hành động. Nguời số 26 nên ngay lập tức bắt đầu ổn định lợi tức, tiết kiệm tiền, không nên có thói quen tiêu xài hoang phí (behave in a extravagant manner) hoặc đầu tư dựa vào ý kẻ khác. Hãy đầu tư vào chính tuơng lai của bạn, hãy rộng luợng với kẻ khác, đặc biệt là nguời đang hoạn nạn (in need), nhưng cũng xây dựng một nền tảng vững chắc cho tuơng lai của chính bạn. Nếu tên cộng lại bằng 26, hay nếu bạn sanh vào ngày 26, bạn nên cẩn thận đọc phần nói về số 4 và 8 ở cuối chương này. (2 cộng 6 bằng 8, do đó 26 = 😎. Đây là lời khuyên quan trọng nhứt cho bạn-- hay bất cứ ai bạn biết mà tên bằng 4 hay 8, hay ai sanh vào ngày 8 tây--hay bất cứ ngày nào rút gọn thành 4 hay 8, như là 13, 17, 22, 26 và 31. 

Dịch từ trang 203 của Linda Goodman's Star Signs


San Jose ngày 29 tháng 3 năm 2010.

No comments:

Post a Comment