Thursday, January 5, 2023

Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật ở Mỹ: ví dụ ko có những 
làn đường dành riêng cho xe hơi như VN. Vì người đi xe máy cũng 
đóng thuế cầu đường như người đi xe hơi, do đó họ cũng có quyền 
lợi và trách nhiệm như người đi xe hơi. Riêng xe đạp phải chạy trên
 làn sát lề hay làn dành cho người đi xe đạp.Trên freeway, xe máy 
phân khối nhỏ ko được chạy vì chạy chậm, còn xe phân khối lớn 
thì OK.


 

No comments:

Post a Comment