Friday, December 9, 2022

 

Thursday, December 23, 2010

MỘT VÀI HÌNH ẢNH DO CỐVÂN MỸ CHỤP TRONG NĂM 1965-66 TẠI LONG KHÁNH 

CHỜ ĐỢI KHÁM BỊNH VÀ LÃNH QUÂN ÁO. QUÂN ÁO DO THÂN NHÂN CỦA LÍNH MỸ Ở CĂN CỨ WULZBURG, ĐỨC THU THẬP VÀ GỬI ĐÊN.

TP XUÂN LỘC 1966 CHỤP QUA CỬA KIÊNG XE JEEP
TRẠM KIÊM SOÁT (NĂM BÊN NGOÀI XUÂN LỘC) NÀY, CHO BIÊT ĐOẠN ĐƯỜNG, DÀI 49 KM ĐI TỚI BIÊN HÒA, RÂT NGUY HIỂM. KHU VỰC NÀY ĐƯỢC BIÊT CÓ NHIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA CS. ĐÂY LÀ ĐỊA ĐIỂM CỦA MỘT TRONG TRẬN ĐÁNH CUÔI CÙNG VÀO THÁNG 4 1975 NƠI MÀ HÀNG NGÀN BS HAI BÊN BỎ MẠNG. 
NĂM BÊN CÁC QUÀ TẶNG DÀNH CHO NẠN NHÂN CHIÊN CUỘC SAU TRẬN VÕ XU 1966 GÔM GẠO, DÂU ĂN, VÀ HẠT GIÔNG 
TÙ BINH CS CHỜ TẢN THƯƠNG SAU TRẬN VÕ XU 1966.
TRẺ EM MỒCÔI MỪNG GIÁNG SINH 1965
LÍNH MỸ PHÁT KẸO NHÂN GIÁNG SINH 1965
TRẺ EM LÚC NÀO CỦNG HÔN NHIÊN
DÊ LEO LÊN MÁI NHÀ CỦA TOÁN CỐVÂN 87 CỦA MỸ TẠI XUÂN LỘC 
QĐ MỸ VÀ VNCH ĐEM QUÀ GIÁNG SINH 1965 ĐÊN TRẠI MỒCÔI, CHỨA KHOẢNG 50 EM, CỦA CHA TRỌNG Ở XUÂN LỘC.

MỘT LÀNG QUÊ GÂN TÁNH LINH 
MỘT PHỤ NỮ LÀM NGHỀ "GIẢI TRÍ" CHO LÍNH MỸ TẠI VÙNG QUÊ HẺO LÁNH NÀY 
TOÁN DÂN Y MỸ CHUẨN BỊ KHÁM BỊNH NGƯỜI GIÀ, PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM 
NƠI Ở CỦA MỘT BS VIỆT NAM BẢO VỆ TOÁN CỐVÂN MỸ 87 Ở XUÂN LỘC 
PHÁT GẠO, DÂU ĂN VÀ HẠT GIÔNG CHO NẠN NHÂN CHIÊN CUỘC SAU TRẬN VÕ XU 1966.
LÀNG CHIEN ĐÂU VÕ XU, VỚI ĐẠI BÁC ĐẶT GIỮA LÀNG 

 TÂM BẢNG CỦA TOÁN 87 CỦA MACV CỐVÂN CHO SĐ 10 BB VNCH, TIÊN THÂN CỦA SĐ 18. TRÊN BẢNG TA THÂY TR.Đ 43 ĐÓNG TẠI BIÊN HÒA , TR.Đ 48 Ở PHƯỚC TUY, TR.Đ 51 Ở BÌNH TUY. TR.Đ 52 CÓ LẼ ĐÓNG Ở THỊ XÃ XUÂN LỘC. 
CHỊ GIỮ EM KHI BA MÁ RA ĐÔNG LÀM VIỆC
LÍNH MỸ NÂU THỊT TRÂU!

No comments:

Post a Comment