Monday, November 14, 2022

 LÝ = 31 = 4

QUANG = 16153 = 16 = 7

DIỆU = 4156 = 16 = 7

Lý Quang Diệu (tên gốc: 

Lee = 355 = 13 = 4

Kuan = 2615 = 14 = 5

Yew; = 156 = 12 = 3

chữ Hán: 李光耀; bính âmLǐ Guāngyào16 tháng 9 năm 1923 – 23 tháng 3 năm 2015), là Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa Singapore, ông đảm nhiệm chức vụ này từ năm 1959 đến năm 1990.

No comments:

Post a Comment