Monday, October 17, 2022

VICTOR VÕ 

 Chào Quý Vị,

Nói đển Trường Võ bị Quớc Gia là điều dị ứng của tôi. Nhưng tôi lại thích nhất câu khẩu hiệu của trường nầy: “Tự Thắng để Chỉ Huy”. Mình không thắng nổi cái tham,cái tồi,cái sấu xa ,… thì còn còn làm gì cho cá nhân mình và xả hội và tổ quốc.

Giữa năm 1950 , cụ Hoàng Bảo Đại ký văn thư thành lập trường Võ Bị Quớc Gia VN. Trong văn thư đó kh có đề cập là TVBQGVN là tiếp nối của 2 khoá võ bị địa phương Huế là Đập Đá. Nhưng tất cả các sĩ quan tốt nghiệp các khó đầu của trường VB là nhưng tướng lãnh gia nô của tên hoàng đế Chiêm Thành nguyễn vƯn thiệu nên móc khoá 1TVBQGVN là khoá 3. Coi 1 khoá 1, 2 Đập Đá là Cha và Ông Nội. Vì thờ Cha và Ông Nội thì mới được làm “tướng gia nô”HĐ Chiêm Thành nvt là khoá 1 Đập Đá, cùng với Tôn Thất Đính. Khoá 2 bị rớt ra chuẩn uý là tên tướng trần văn cẩm, không biết học hành ra sao mà bị rớt, sau về học khó 5 VB với tên quế tướng công nguyễn văn toàn. TVBQGVN lấy cơ sở của Trường Võ Bị Đông Dương của Pháp đào tạo sq Pháp ở đông dương và nguyễn khánh, trần thiẹn khiêm và Thiếu Tướng Bùi Hữu Nhơn đã tốt nghiệp.

Như tôi đọc lược sử QLVNCH:

Thì khoá 1 (VB) thành khoá 3 gia nô đến khoá 10 (gia nô) từ 1950 đến 1953. Bây giờ tôi hỏi quý vih trong 3 năm  mà đào tạo 10 khoá SQVB thì mỗi khoá học bao lâu. Chỉ học thục cầu, rưa bô hay náng bi rồi ra trường tương lai trở thành các tướng lành của QKVNCH?

25 năm đào tạo cho là 25 ngàn. Trong khi đó Trường Bộ Binh Thủ Đức khoá 1 Nam Định -Thủ Đức vô năm 1951 ra 1952 lúc đó tốt nghiệp cấp bực Thiếu Uý. Nhưng đến năm 1956 tên ngô đình diệm đã gián xuống còn chuẩn uý ví Si Quan Tốt Nghiệp TBB ăn bổng lộc hay tài sản của tên Việt gian Ngô đình khả hay sao? Đây là một quyết định khốn nạn của tên ngô đìng diệm, tạo ra sự bất công đối với SQTBB. Với sư bất công về quy chế SQTB là “công cụ” cho tụi sqvb thăng quan tiến chức. Trc đó VB cũng không có quy chế rõ ràng nhưng sau này tụi sĩ quan khốn nạn tốt nghiệp VB đẻ ra quy chế như sau:

- VB: tốt nghiệp cấp bậc thiếu uý, 1 năm sau lên trung uý, 2 năm sau lên Đại uý, 2 năm sau lên thiếu tá: SQVB ngồi gải d. trong 5 năm thành thiếu tá,

- SQTBB: tốt nghiệp cấp bậc Chuẩn Uý, 18 tháng sau (11/2 năm) lên Thiếu Uý, 2 năm sau lên Trung Uý, rồi sau đó nang cấp bậc này cho đến khi giải ngủ. Hồn ma của ngo đình diệm và tụi tướng lãnh gia nô có biết sụu bất công này không?

Đã nói thì nói cho hết:

Tụi SQVB khốn nạn đã đẻ ra nh quy chế để hưởng mọi quyền lợi trên xương máu của SQTBB ( khoảng 240 ngàn SQTBB tốt nghiệp từ 1952-1975?) trong 175 tướng lãnh thì hơen 150 tướng lãnh gia nô, còn lại là các tướng lãnh tốt nghiệp các trường. Tướng lãnh tốt nghiệp TBB khoảng 10 người?

Sau này, Theo quy chế tụi SQVB khốn nạn đẻ ra:

Sau khi tốt nghiệp TVB  QGVN 4 năm thì được tương đương với củ nhân ứng dụng. TVB QGVB đào tạo chi có và khoá 4 năm thôi từ khoá 22B đến khoá 27 thì hết không còn chương trình 4 năm nữa. Ấy vậy mà cả lũ tốt nghiệp từ các khoá đổ bô, thụt cầu đến khoá 30 đều được hưởng quy chế như vậy!!! Thế mới đểu?

Đây là cadi nhục của nh sí quan tốt nghiệp TVBQGVN. Tôi kh nói những SQVB xứng đáng?

Còn Anh Tài anh nhớ là hình chụp lúc Thiếu Uý mà anh đoán ra ngày nào hả anh. Không nhớ ngày thì cũng nhớ năm và tháng chứ? Anh ra trường tháng nào, năm nào. 18 tháng sau lên thiếu uý mà anh không nhớ ra thì đánh vô computer hỏi. 

Tôi trải lời Anh bức hình bà nhu chụp lúc nào? 

Theo suy luận của tôi bức hình đó chụp khoảng 1962-1963: gia đinh ngô đình nhu có 2 ng con gái: ngô đình lê thuỷ,…, ngoi đình lệ quyên(?) . Trong hình thấy chỉ có 2 đứa có nghĩa là 1 đứa đã chết trong vụ nếp bom của ng văn Cử và Phú Quóc năm 1962. Đây là suy luận chính xác.

Võ Đạt Vận

No comments:

Post a Comment