Tuesday, July 19, 2022

Cuộc đời của CEO của Novaland qua lăng kính của LTS. 

Bùi Thành Nhơn (born 1958) is a Vietnamese businessman, billionaire and property developer. In 2016, he was listed as the 4th richest man in Vietnam, after Phạm Nhật Vượng, Trịnh Văn Quyết and Trần Đình Long.[1]

He is currently the Chairman of Novaland Group.[2]

===========

BÙI = 261 = 9

THÀNH = 45155 = 20 = 2

NHƠN = 5575 =  22 = giữ nguyên

Cộng lại: 9 2 22 = 33

"Số này không có ý nghĩa riêng của nó, nhưng ngoài việc có cùng tác động của số 24 (một số rất may mắn.-- người dịch) – còn có ma lực (magic) của tình yêu, mức độ/kích cỡ (extent) của sự độc đáo và sáng tạo, và những hứa hẹn của thành công sau cùng (eventual) về tài chính thì sâu rộng hơn (deepened and increased). Do có số 3 kép, nguời có tên bằng 33 thì may mắn hơn trong mọi mặt (every way) khi dính dáng tới việc hùn hạp hay làm ăn hài hòa ở dạng nào đó với nguời khác phái, điều này áp dụng trong nghề nghiệp cũng như những quan hệ lãng mạn và hôn nhân. Đây là số huởng NGHIỆP QUẢ TỐT TỪ KIẾP TRƯỚC. Nguời mang số 33 đuợc khuyên không nên lạm dụng sự may mắn gây kinh ngạc (astounding luck) này sẽ đến với họ vào một lúc nào đó (sometime) trong cuộc đời khi họ để sự may mắn này làm cho họ luời biếng, tin tuởng quá mức, và cảm giác tự tôn (superiority). Khi tinh thần hài huớc và khiêm tốn (humility) thật sự đi cùng với tác động của số 33, thì số này sẽ là số may mắn một cách kỳ lạ (wonderfully)"./.

Dịch từ trang 206 của sách Linda Goodman's Star Signs.

No comments:

Post a Comment