Monday, May 23, 2022

Ca sĩ Rihanna qua lăng kính của LTS.

Tài sản trước thuế của cô là 1,7 tỉ đô, bao gồm 550 triệu đô từ mỹ phẩm do cty của cô sản xuất. 

                                   


Robyn Rihanna Fenty ra đời ngày 20/2/1088 tại Saint Michael, Barbados.*

Thay thế các chữ bằng trị số tương ứng, ta có:

Robyn = 27215 = 17 = 8

Rihanna = 2151551 = 20 = 2

Fenty = 85541 = 23 = 5

Cộng lại: 8 2 5 = 15 = rất may mắn. Sau đây là ý nghĩa của số này. 

NHÀ ẢO THUẬT (THE MAGICIAN)

15 là số có ý nghĩa huyền bí (esoteric) sâu xa, của sự rung động của thuật giả kim (alchemy) qua đó tất cả ma thuật được bày tỏ (all magic is manifested). Số này cực kỳ may mắn và mang theo nó đặc tính làm say mê kẻ khác (essence of enchantment). 15 đi đôi với tài hùng biện, sự khéo ăn khéo nói, và những tài năng về âm nhạc, nghệ thuật, và kịch nghệ. Số này ban cho (bestows upon) người mang số này một tính khí bất ngờ hay đầy kịch tính (dramatic temperament) và sự hấp dẫn hay thu hút (charisma) cá nhân mạnh mẽ và kỳ lạ. Số 15 đặc biệt may mắn vì nhận được tiền, quà tặng, những giúp đỡ từ những kẻ khác, vì số này có sự thu hút mạnh mẽ đối với tính vị tha của người khác. Tuy nhiên, không hoa hồng nào lại không có gai, và người xưa cảnh báo rằng số 15 sẽ điều khiển những mức thấp của khoa huyền bí học (lower level of occultism) khi nó liên kết với số 4 hoặc 8. Những người như thế sẽ có thể dùng ma thuật (black magic), thôi miên, và sự dẫn dụ về tinh thần – để thực hiện mục tiêu của họ. Do đó, nếu 15 là ngày sanh, là tên cộng là 4, 13, 22, hoặc 31, thì bạn nên đổi tên sao cho nó bằng một số có thể thu nhỏ bằng 1, như số 10 hoặc 19. Nếu ngày sanh là 15, và tên bằng 8, 17, hoặc 26, thì bạn nên đổi tên sao cho nó bằng 6 hay 24. Nếu tên bằng 15, và bạn lại sanh ngày 4, 8, 13, 17, 22, 26, và 31, bạn nên đổi tên thành 6 hay 24. Ngoài sự cảnh báo trên, số 15 rất may mắn. Nếu bạn sanh ngày 15, và tên cũng bằng 15, bạn được ban cho khả năng mang hạnh phúc đến kẻ khác và đưa ánh sáng vào nơi tối tăm, với điều kiện là bạn không dùng tác động kỳ diệu và may mắn này cho các mục đích vị kỷ./.

Dịch từ quyển Linda Goodman’s Sun Signs nơi trang 252-253.

* She is the daughter of accountant Monica (née Braithwaite) and warehouse supervisor Ronald Fenty.[8][9] Her mother is an Afro-Guyanese, while her father is a Barbadian of African, Irish, English, and Scottish descent.[10][11][12][13] Rihanna has two brothers, Rorrey and Rajad Fenty, and two half-sisters and a half-brother from her father's side, each born to different mothers from his previous relationships.[14][15] She grew up in a three-bedroom bungalow in Bridgetown and sold clothes with her father in a stall on the street. Her childhood was deeply affected by her father's alcoholism and crack cocaine addiction, which contributed to her parents' strained marriage. Rihanna's father used to physically abuse her mother, and Rihanna would try to get in between them to break up fights.[16]

As a child, Rihanna had many CT scans for the excruciating headaches she suffered, recalling, "The doctors even thought it was a tumor, because it was that intense."[14] By the time she was 14, her parents had divorced, and her health began to improve.[9][17] She grew up listening to reggae music.[14][18] She attended Charles F. Broome Memorial Primary School and Combermere School, where she studied alongside future international cricketers Chris Jordan and Carlos Brathwaite.[19][14] Rihanna was an army cadet in a sub-military programme, where the later Barbadian singer-songwriter Shontelle was her drill sergeant.[20] Although she initially wanted to graduate from high school, she chose to pursue a musical career instead.[21]

No comments:

Post a Comment