Thursday, May 12, 2022

Tuổi Bảo Bình (Aquarius - người mang bình nước, sinh từ 21/1 đến 19/2).

Người đáng tin cậy (dependable), chu đáo (thoughful), công bằng (fair), vị tha (selfless), vô tư (impartial), hào phóng (generous), thích sống độc lập (independent), quan tâm đến người khác (interested in others). 

Có ý chí mạnh mẻ (strong-willed), có óc quan sát (observant), nhiều sáng kiến (inventive). Người bạn trung thành (loyal friend), cởi mở (open-minded), thật thà (candid), giao tiếp tốt (communicative). Người coi trọng lý tưởng và chủ nghĩa cá nhân (idealistic and individualistic). Hoàn hảo về mọi mặt (perfect in every way). Dịch từ: Ephemera -in.com

                                  


No comments:

Post a Comment