Thursday, April 14, 2022

1/ PHAN THỊ NGHỈ sanh ngày 22/7/1980 (số 22 là trả nợ dồn*), vợ của cháu Lộc. 

PHAN = 8515 = 19 = 10 = 1

THỊ = 451 = 10 = 1

NGHỈ = 5351 = 14 = 5

Cộng lại: vì 1 + 1 + 5 nhỏ hơn 9 nên ko thể dùng ba số này mà phải cộng các số 19, 10, và 14; kết quả bằng 43. Sau đây là ý nghĩa của số này.  

Người xưa cho rằng đây là một số ko may mắn, và nếu tên bằng số 43, nên đổi tên để bằng một số may mắn hơn. Số này tượng trưng bởi khuynh hướng dẫn đến cách mạng, đổi đời, chiến tranh, xung đột (conflict). Số này mang sự rung động của những thất vọng và thất bại lập lại nhiều lần.

Dịch từ sách Linda Goodman's Star Signs trang 207. 

2/ TRẦN TẤN LỘC sinh 18/4.

TRẦN = 4215 = 12 = 3

TẤN = 415 = 10 = 1

LỘC = 373 = 13 = 4.

Vì 3 + 1 + 4 nhỏ hơn 9 nên ta phải cộng ba số 12 10 và 13 với nhau; kết quả = 35. Số này giống 26 (trả nợ dồn*). Sau đây là ý nghĩa của số này.

SỰ HÙN HẠP LÀM ĂN (PARTNERSHIPS)
Số kép nầy sẽ rung động, bằng một cách lạ kỳ, đưa tới một quyền lực độc đáo của thân ái/tử tế (kind power), (quyền này) đặt căn bản trên lòng nhân đạo (compassion) và sự không ích kỷ, với khả năng giúp đỡ những nguời khác, nhưng không luôn luôn giúp đuợc bản thân mình. Số 26 thì đầy mâu thuẫn. Nó cảnh báo về những nguy hiểm, thất vọng (disappointment), và thất bại, đặc biệt liên quan đến những tham vọng, gây ra (brought about) thông qua sự cố vấn sai lầm, liên kết với những kẻ khác, và những sự hùn hạp làm ăn không khéo chọn/không thích hợp (unhappy) dù lớn hay nhỏ. Nếu 26 là số kép của tên, điều tốt nhứt là đổi tên để có một ảnh huởng may mắn hơn. Nếu 26 là ngày sanh, và vì vậy không thể thay đổi, nguời này nên tránh hùn hạp làm ăn, và nên đeo đuổi nghề nghiệp một mình, không nghe theo sự cố vấn dù cho đầy thiện ý (well-intended) từ những kẻ khác, nhưng chỉ theo những linh cảm (hunch) và trực giác cá nhân – mặc dù những điều này nên đuợc tìm hiểu cẩn thận truớc khi hành động. Nguời số 26 nên ngay lập tức bắt đầu ổn định lợi tức, tiết kiệm tiền, không nên có thói quen tiêu xài hoang phí (behave in a extravagant manner) hoặc đầu tư dựa vào ý kẻ khác. Hãy đầu tư vào chính tuơng lai của bạn, hãy rộng luợng với kẻ khác, đặc biệt là nguời đang hoạn nạn (in need), nhưng cũng xây dựng một nền tảng vững chắc cho tuơng lai của chính bạn. Nếu tên cộng lại bằng 26, hay nếu bạn sanh vào ngày 26, bạn nên cẩn thận đọc phần nói về số 4 và 8 ở cuối chương này. (2 cộng 6 bằng 8, do đó 26 = 8). Đây là lời khuyên quan trọng nhứt cho bạn-- hay bất cứ ai bạn biết mà tên bằng 4 hay 8, hay ai sanh vào ngày 8 tây--hay bất cứ ngày nào rút gọn thành 4 hay 8, như là 13, 17, 22, 26 và 31. 
Dịch từ trang 203 của Linda Goodman's Star Signs

San Jose ngày 29 tháng 3 năm 2010.
3/ TRẦN MINH QUÂN, sanh ngày 23/8/2001.
TRẦN = 2.
MINH = 4155 = 15 = 6.
QUÂN = 1615 = 13 = 4.
Cộng lại: 2 6 4 = 12.
Sau đây là ý nghĩa của số này. 

SỰ HY SINH – NẠN NHÂN (THE SACRIFICE – THE VICTIM)

Sau đây là tử vi và lời khuyên dành cho người sanh ngày 12 hoặc thực thể (entity) bằng hay (có tên cộng lại) bằng 12. Người này hay thực thể này định kỳ sẽ bị hy sinh cho những kế hoạch hoặc âm mưu của những kẻ khác. Số 12 cũng cảnh báo về sự cần thiết phải tỉnh táo (alert) trong mọi hoàn cảnh, phải coi chừng (aware) những lời nịnh hót giả tạo từ những người dùng nó để đạt những mục đích riêng của họ. Phải nghi ngờ những người hứa giao phó chức vụ cao, và phải cẩn thận phân tách động cơ (motive) này. Mặc dù sự lừa gạt không phải lúc nào cũng có nhưng cẩn tắc vô ưu (forewarned is forearmed). Có một mức độ nào đó lo lắng về tinh thần, tạo nên bởi nhu cầu phải hy sinh mục đích của cá nhân cho tham vọng của những kẻ khác.
Một ý nghĩa thứ hai của số 12 cũng nên được xem xét. Số 1 là thày giáo. Số 2 là người học trò đang quỳ gối, phục tùng. Đôi khi kết quả của sự căng thẳng nặng nề về tình cảm (emotional stress) và nỗi đau đớn về tinh thần (mental anguish ) sẽ tạo ra chứng quên (amnesia): sự quên lãng những bài học đã học trước đây. Số 12 tượng trưng cho quá trình giáo dục/học vấn ở mọi trình độ, sự tuân thủ của ý muốn đã đặt ra (submission of the will required) và những hy sinh cần thiết để đạt kiến thức và khôn ngoan, trên cả hai lãnh vực tinh thần và trí tuệ. Khi trí tuệ (intellect) được hy sinh cho tình cảm (feelings), lý trí (mind) sẽ được soi sáng với những giải đáp mà (lý trí) đã tìm kiếm. Hãy nhìn vào bên trong để tìm giải pháp. Nếu đáp ứng thỏa đáng được những yêu cầu của giáo dục/học vấn thì sẽ chấm dứt đau khổ và mang lại thành công./.
Tuy có tên xấu như vậy, có cũng có may mắn là sanh ngày 23. Sau đây là ý nghĩa của số này.

Số 23 – Ngôi Sao Huy Hoàng của Sư Tử

(The Royal Star of the Lion)
Đây là số may mắn do hưởng phước đã tạo từ kiếp trước (karmic reward number) (1). Số 23 ban cho (bestows), không những chỉ là một hứa hẹn sẽ thành công trong những nỗ lực (endeavors) thuộc về cá nhân và nghề nghiệp, mà còn bảo đảm có sự giúp đỡ từ thượng cấp (help from superiors) và sự che chỡ/bảo vệ từ những người có địa vị cao (protection from those in high places). Đây là một số rất may mắn, và số này ban phát (bless) dồi dào hồng ân (abundant grace) cho người hoặc thực thể (entity) tượng trưng bởi số này. Số này, cũng nên được xem xét với những số khác (như ngày sanh hay tên) để có một sự phân tách toàn diện dựa theo lý thuyết số (full numerological analysis), điều này có thể đưa đến một kết quả không hoàn toàn may mắn. Nhưng trong những giai đoạn khó khăn, những số khác không có nhiều cơ hội tạo ra (bring about) sự rắc rối nghiêm trọng (serious trouble) khi có sự hiện diện của Ngôi Sao Huy Hoàng này của Sư Tử. Không số nào có thể thách thức với sức mạnh (strength) của Sư Tử và thắng được nó. / .
(Dịch từ trang 259 của quyển Linda Goodman’s Star Signs.)

Chú thích: (1) tỉnh từ Karmic xuất phát từ danh từ Karma, tiếng Phạn (Sanskrit) có nghĩa là hành động/số mệnh/nghiệp. Ấn độ giáo và Phật giáo tin rằng nghiệp là những hành động/việc làm của con người trong những kiếp trước, và (nghiệp này) sẽ quyết định số mạng của con người đó trong những kiếp sống sau này.
NHẬN XÉT: Kinh nghiệm cho thấy tên QUAN TRỌNG HƠN ngày sanh vì nhiều người cực kỳ phú quý đều có tên tốt (nghĩa là cộng lại bằng các số như 6, 15, 19, 23, 24, và 27). Ba đại gia trong đại gia mình có tên bằng 19 (cô Nga), bằng 23 (cô Loan), và bằng 24 (em Yến của cháu). Và lận đận vì có tên bằng 18 có cô Hương, cô P.Anh, Thủ, và Lộc.
* Như đã nói nhiều lần, những người có ngày sanh hay tên cộng lại 4, 8, 13, 17, 22, 26, và 31 thường lận đận vì TRẢ NỢ DỒN. Đây là nợ trong nhiều kiếp ko trả, kiếp này mới trả nên rất vất vả. Trong gia đình có cô P. Anh sanh ngày 31, cháu 22, Ngọc 13 (tên cũng = 13), v.v...
Vì đang nghẹt mủi nên bác dừng thơ nơi đây.
San Jose ngày 24/4/2022, 11:15 pm.

No comments:

Post a Comment