Friday, April 8, 2022

 Những ng có tên bằng số 19 (rất tốt theo LTS).

1/ Bà Trần Lệ Xuân (vợ của ông Ngô đình Nhu).
2/ Ca sĩ Đan Trường.
3/ KTS Ngô viết Thụ.
4/ Tỉ phú (vừa vô tù) Trịnh văn Quyết.
5/ Cựu thiếu tá BĐQ Vương mộng Long.
6/ Bầu Đức (Đoàn nguyên Đức).
7/ Nghệ sĩ Lý Nhã Kỳ.
Danh sách này còn dài.

No comments:

Post a Comment