Thursday, October 21, 2021

 

Ông “Tuấn tim” và cái túi áo bác sĩ bị khâu kín

Vào năm nhận danh hiệu Công dân ưu tú thủ đô, ông Nguyễn Quang Tuấn cũng từng nói đến cái tâm, "Nếu cái tâm không có sẽ lái cuộc đời theo hướng khác".
Vào năm nhận danh hiệu Công dân ưu tú thủ đô, ông Nguyễn Quang Tuấn cũng từng nói đến cái tâm, "Nếu cái tâm không có sẽ lái cuộc đời theo hướng khác".

No comments:

Post a Comment