Tuesday, October 5, 2021

Một đất nước tới thời CỰC THỊNH, như Hàn Quốc và Đài Loan bây giờ, người tài đức xuất hiện rất nhiều để phục vụ người dân, mọi lãnh vực trong đời sống xã hội đều THĂNG HOA. Một nước gặp lúc SUY THOÁI hay HẾT THỜI như Việt Nam bây giờ, bọn cầm quyền, hầu hết là "sâu dân mọt nước" xuất hiện tràn lan để tàn phá đất nước, khiến mọi lãnh vực trong đời sống xã hội đều XUỐNG CẤP hay THOÁI HÓA. Viết sau khi đọc tin "gần như các tướng lãnh của CS biển đều tham nhũng; bộ Y Tế nhập các test xét nghiệm, gấp nhiều lần giá thị trường, để làm giàu khi ép dân ngoái mủi nhiều lần, bất chấp phản đối của các chuyên gia, v.v..."

No comments:

Post a Comment