Sunday, October 31, 2021

Ảnh 1. Quan văn và quan võ phục vụ triều đình

Những quần áo bằng gấm thêu (brocaded silk) được mặc bởi những người cao quí (noble) này làm ta hồi tưởng tới triều đại của nhà Minh (reminiscent of the Ming Dynasty), khi ảnh hưởng của TQ lớn nhứt tại An Nam (tên gọi của Việt Nam vào thời đó). Nhân vật ở bên trái được nhận dạng là một quan văn (civil mandarin) vì mũ cánh chuồn* của người có học thức (winged scholar's bonnet) của ông, trong khi bên phải là quan võ. Một người thì trau dồi kinh điển cổ xưa (verse in the classics), một người thì trau dồi kiến thức chiến tranh (in the art of war).    

*Mũ có cánh và có dây buộc dưới cầm.

Ảnh 2 (bên trái): Một nữ diễn viên hóa trang trong một vai nam. (Bên phải): Một con gái của hoàng gia An Nam (Annamese royalty). 

Nguồn ảnh và chú thích từ: Nguyệt san National Geographic tháng 8/1931, bản vẽ số XI, trong bài Along the Old Mandarin Road of Indo-China
                         

                                        


No comments:

Post a Comment