Tuesday, August 31, 2021

 Nguyễn Đình Hồng Đào (sinh 29 tháng 9 năm 1961)[cần dẫn nguồn] là một nữ diễn viên kịch nóidiễn viên điện ảnh và diễn viên truyền hình người Việt Nam.

NGUYỄN = 7

ĐÌNH = 4155 = 15 = 6

 HỒNG = 5753 = 20 = 2

ĐÀO = 417 = 12 = 3

No comments:

Post a Comment