Sunday, March 7, 2021

 Trấn Thành qua lăng kính của LTS

1/ Dựa trên tên cúng cơm.
HUỲNH = 56155 = 22 = giữ nguyên
TRẤN = 4215 = 12 = 3
THÀNH = 45155 = 20 = 2
Cộng lại : 22 3 2 = 27 = rất may mắn do có tu từ kiếp trước.
Ý nghĩa của số 27 như dưới đây:
Gậy chỉ huy
Đây là một số xuất sắc, hài hòa, và may mắn của can đảm và quyền lực, với một nét quyến rũ (a touch of enchantment). Số này phù hộ cho người hay thực thể mà nó đại diện với một hứa hẹn về quyền lực và chỉ huy. Nó bảo đảm rằng các phần thưởng lớn sẽ đến từ những công việc hữu ích/có kết quả (productive labor), trí tuệ (intellect), và tưởng tượng, rằng những năng lực (faculty) sáng tạo đã gieo mầm tốt sẽ chắc chắn gặt hái một vụ mùa tốt (reap a rich harvest). Những ai hay thực thể đại diện bởi số 27 sẽ luôn luôn tiến hành những ý nghĩ và dự định riêng của họ, ko bị dọa nạt (intimidate) hay ảnh hưởng bởi ý kiến khác biệt hay chống đối từ kẻ khác. Đây là số do NGHIỆP TỐT, đã đạt được từ nhiều kiếp trước.
Dịch từ trang 261 của sách Linda Goodman's Star Signs.
2/ Nếu dựa trên nghệ danh Trấn Thành: Trấn = 3 và Thành = 2. Vì 3 + 2 = 5 nhỏ hơn 10 nên phải dùng số 12 và 20. Hai số này cộng lại sẽ bằng 32 = một số rất may mắn do có tu từ kiếp trước.
SỰ GIAO TIẾP (COMMUNICATION)
Số kép này có năng lực kỳ diệu để lay chuyển (sway) quần chúng như số 14, có cùng sự giúp đỡ từ những người có quyền lực cao như số 23. Cộng vào đó là khả năng tự nhiên để quyến rũ/lôi kéo (charm) với cách ăn nói thu hút như nam châm, và thật rõ ràng tại sao số 32 đôi khi được biết, khi hiện đại hóa biểu tượng của người xưa như "sự rung động của nhà chính khách". Những phức tạp của quảng cáo, viết lách, ấn loát, radio, và truyền hình, tuy không phải là luôn luôn, nhưng thường thường là một sách mở đối với người mang số 32, (họ) có khuynh hướng làm việc tốt dưới áp lực. Nhưng có lời cảnh cáo được ghi nhận trong giai điệu có vẻ hạnh phúc này. 32 là số RẤT MAY MẮN nếu người mà nó đại diện giữ vững hay không lay chuyển (inflexibly) những ý kiến và phán đoán riêng của họ trong cả hai vấn đề nghệ thuật và vật chất. Nếu không, những kế hoạch này sẽ bị làm hỏng bởi sự ngoan cố và ngu ngốc của kẻ khác.

Dịch từ Linda Goodman's Star Signs, trang 264.


No comments:

Post a Comment