Friday, March 12, 2021

 Tác động của số 14


Một số những người nổi tiếng có ngày sanh hay tên cộng lại bằng 14 trong đó có cựu TT Donald Trump. Nhiều người làm về truyền thông (Oprah Winfrey) cũng chịu tác động của số này. Nước Pháp cũng chịu tác động của số này vì ngày quốc khánh Pháp là 14/7. Sau đây là ý nghĩa của số này.

Số 14 - Chuyển Động Và Thử Thách (Movement . . . Challenge)

Sự truyền đạt/giao tiếp có sức hấp dẫn mạnh (magnetic communications) đối với quần chúng qua viết văn, in ấn, và những lãnh vực (matters) liên quan đến TRUYỀN THÔNG đều liên quan đến số 14. Những thay đổi định kỳ trong kinh doanh và mọi hình thức hùn hạp làm ăn thì thuờng hữu ích. Làm ăn trong lãnh vực có tính phỏng đoán (speculative matters) đem lại may mắn; di chuyển và du lịch kết hợp với con nguời và đất nuớc cũng may mắn.
Tuy nhiên, cả hai thắng lợi và thất bại đều đôi khi tạm bợ, vì giòng chảy mạnh của thay đổi luôn luôn có mặt (ever-present). Số 14 cảnh báo sự nguy hiểm từ những tai nạn liên quan đến sức mạnh thiên nhiên (natural elements), ví dụ: lửa, lụt lội, động đất, bão tố , v.v... { Đây không phải là điều tuyệt đối, đơn thuần (merely) chỉ là một sự cảnh báo phải lưu tâm (cautious) }. Cũng có nguy cơ liên quan đến việc dựa vào lời nói của các nguời trình bày sai lạc (misrepresent) tình hình. Dựa vào lệ thuộc (rely) vào kẻ khác là một sai lầm. Chỉ dựa vào trực giác, cái Tôi, tiếng nói từ bên trong. Sự “may mắn” của số 14 bao gồm những thuơng vụ/hoạt động tiền tệ (money dealings) và dự án có tính phỏng đoán, hoặc “ cá cuợc”, nhưng luôn luôn có nguy cơ thua lỗ do sự cố vấn sai lầm từ kẻ khác, hay quá tin tuởng vào kẻ khác (overconfidence).
(Dịch từ trang 252 của quyển Linda Goodman's Star Signs).
San Jose ngày 26 tháng 3 năm 2010 .

No comments:

Post a Comment