Sunday, February 28, 2021

TIÊN MẮC ĐỌA HAY SỰ XUNG ĐỘT TINH THẦN-VẬT CHẤT (SPIRITUAL-MATERIAL CONFLIT)

(Áp dụng cho người có ngày sanh hoặc tên cộng lại bằng 18).
Trong các số kép, 18 là số khó giải đoán nhất. (Xin đọc lại trang truớc đây của chuơng nầy nói về liên quan giữa số 18 và đức Jesus ). Nguời xưa mô tả số kép 18 với hình ảnh sau: “Một mặt trăng tỏa sáng, từ đó những giọt máu đang rơi xuống. Một con chó sói và một con chó đói đứng bên duới, đang đón hứng những giọt máu nầy bằng cái miệng mở rộng của chúng, trong khi bên duới nữa, một con cua đang vội vã kéo tới dự phần“.
Số 18 tượng trưng cho chủ nghĩa vật chất cố gắng hủy diệt khía cạnh tâm linh của bản chất. Trong giai đoạn có chiến tranh, đổi đời, và cách mạng, người mang số này thường xung khắc một cách cay đắng trong gia đình. Trong một số trường hợp, số 18 cho thấy việc tạo ra tiền và đạt địa vị phải thông qua những chiến thuật gây chia rẻ, qua chiến tranh hoặc xung đột khác. Số 18 cảnh báo sự lừa gạt từ cả “bạn” lẫn thù; sự nguy hiểm từ lửa, lụt lội, động đất, bão tố và chất nổ, điện giật và sét đánh.
Nếu tên cộng lại bằng 18, tác động của số này có thể bị triệt tiêu lập tức bằng cách đổi tên sao cho bằng một số may mắn hơn (như 6 hoặc 24).
Nếu ngày sanh là 18, phải rất cẩn thận hầu đối phó những thách thức và nguy hiểm do số này mang lại. Con đường duy nhứt để giảm thiểu tác động của nó trên cuộc sống là bằng những phuơng tiện tâm linh; bằng cách chấp nhận không né tránh và liên tục sự lừa gạt và lòng căm thù từ những kẻ khác với sự rộng lượng, tình yêu, và sự tha thứ; bằng cách “đưa má còn lại cho người ta tát“, và đổi tốt lấy xấu, đổi sự tử tế lấy sự tàn ác, đổi danh dự lấy xấu hổ. Bằng cách này, tác động của 18 có thể tạo thành công lớn. Có một cách khác để giảm thiểu khía cạnh (aspect) tiêu cực của số 18 là đổi tên sao cho khi cộng lại bằng 6. Người sanh ngày 18 nên tiến hành các việc quan trọng vào ngày 3 và 6, hoặc ngày nào cộng lại thành số 3 và 6 (như 12, 21, 24, 30 trong tháng). Nên chọn số nhà, số phone, email address, hoặc bất cứ cái gì liên quan đến cuộc sống của mình, làm sao chúng cộng lại bằng 6. Bản thân tôi đã gặp nhiều may mắn khi dọn vào một ngôi nhà mang số 2301. Bằng cách này, người mang số này có thể thành đạt, trong lãnh vực tâm linh lẫn vật chất./.
(Lược dịch từ trang 255 của quyển Linda Goodman’s Star Signs).
San Jose ngày 05 tháng 05 năm 2010 lúc 7:34 tối.

==========

NHẬN XÉT: trong bà con của tôi có NĂM người có ngày sanh hay tên cộng lại bằng 18. Có người vừa ngày sanh bằng 18 và tên cộng lại bằng 18*, nghĩa là 18 KÉP-- y lận đận từ nhỏ đến giờ, ngóc đầu dậy ko nổi.

Những người này đều lận đận, gặp nhiều trắc trở, gần như làm gì cũng thất bại hay rắc rối.

TB: Theo LTS, kể cả những ai đang hưởng phúc nhờ tu tập trong kiếp trước, nghĩa là họ có tên hay ngày sanh bằng 06, 15, 23, 24, và 27, nhưng nếu ko biết tu tập trong kiếp này thì kiếp sau sẽ bị số 18 chiếu mạng. Vì mọi thứ trong vũ trụ này đều được cai quản bởi LUẬT NHÂN QUẢ, nghĩa là có vay có trả.

No comments:

Post a Comment