Wednesday, November 11, 2020

 "Sao bác dùng toàn dấu NGÃ ko vậy!" 


- Hiểu là nhớ lại -- Triết gia cổ Hy Lạp Platon. 

- Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định (Một cái ăn, một cái uống đều đc định trước). 

Lúc học đệ Thất của chế độ cũ (lớp 6 bây giờ) tôi rất dở về Việt Văn. Có lần thày ra đề "tả cái cày": vì gần như từ nhỏ ở Sài Gòn, chưa bao giờ về vùng quê, nên tôi đã tả cái cày có MƯỜI RĂNG! (vì lộn với cái bừa). Thày giáo đã đem bài của tôi ra "khen" trước lớp làm tôi rất quê! (Tôi ra đời tại đồn điền cao su Đất Đỏ ở Quản Lợi tỉnh Thủ Dầu Một thời Pháp thuộc, dưới chế độ VNCH là tỉnh Bình Long, và bây giờ thuộc tỉnh Bình Phước. Sau đó tôi về sống tại Sài Gòn tới lớn. Khoảng năm 1972-73, nhờ đi lính tác chiến, mới phân biệt giữa lúa và cỏ!)

Khoảng năm đệ Tứ hay đệ Tam, ba tôi đã mời một gia sư, học ở Pháp, về ở trong nhà để dạy Pháp văn cho anh em chúng tôi. Do đó, dù học theo chương trình* của bộ Giáo Dục VNCH, Pháp văn (sinh ngữ chánh) của tôi rất khá, đứng đầu lớp Pháp văn của thày Hoàng Cung ở trường tư Bồ Đề Sài Gòn. Đã vậy, tôi còn được chú Thể, đang học kỹ sư Điện, hướng dẫn dùng sách Toán của Pháp nên tôi rất khá Toán.

Sau khi học hết năm đệ Tam, do bị bịnh, mỗi năm tôi chỉ học lớp đệ Nhị trong vài tháng rồi nghỉ nên ba má tôi rất buồn. Sau khi học đệ Nhị kiểu đó trong BA năm, tôi thi đậu Tú Tài I.

...

Qua Mỹ, tôi bắt đầu viết blog (có tới ba blog) nhưng lỗi về hỏi ngã rất nhiều, đến độ các nơi nhận bài quở trách! Tuy nhiên, nhờ lời khuyên của một học trò (sic), tôi tham gia Facebook nên cải tiến rất nhiều về hỏi ngã bằng cách đặt câu hỏi trên mạng. Tôi còn nhớ, sau khi ra tù năm 1981, khi dạy về Anh văn (nặng về văn phạm và ngữ vựng) cho cháu gái; có lần nó nói: "Sao bác dùng toàn dấu NGÃ ko vậy!" 

* Vì lúc đó có những trường dạy theo chương trình Pháp như Jean-Jacques Rousseau, Marie-Curie, Regina Mundi, Regina Pacis, Taberd, v.v...


No comments:

Post a Comment