Tuesday, October 6, 2020

 Trận phục kích Chiến đoàn 100 của Pháp trên Đèo Mang Yang thuộc QL-19 vào năm 1954.

Tất cả gồm 5 bài, do tôi dịch từ quyển Street Without Joy của Bernard Fall. Đây là những đơn vị thiện chiến khoảng trên 3.000 người có pháo binh và thiết giáp chia đều cho các tiểu đoàn bộ binh, họ được lịnh rút quân từ An Khê đến Pleiku, được tháp tùng của khoảng 500 thường dân - nhưng đi sau đoàn quân một khoảng cách xa. Vậy mà họ còn phải chiến đấu rất khó khăn với Việt Minh CS, trong khi đó đoàn quân di tản trên LTL-7 từ Pleiku đi Phú Yên trong tháng 3/1975 lại di chuyển lẩn lộn với dân thì họ gặp khó khăn biết chừng nào: do vậy cuộc rút quân này trở thành thảm bại là điều dễ hiểu. 

Bài 1: 

http://www.tranthanhhien.com/2017/09/a.html

Bài 2: 

http://www.tranthanhhien.com/2017/09/chien-oan-100-phap-bi-phuc-kich-ngay.html

Bài 3: 

http://www.tranthanhhien.com/2020/09/chien-oan-100-phan-3.html

Bài 4:

http://www.tranthanhhien.com/2020/09/chien-oan-100-phan-4.html

Bài 5: bản đồ nơi xảy ra phục kích.

http://www.tranthanhhien.com/2020/09/blog-post_26.html

Bài đọc thêm: Sau đó, Chiến đoàn này bị phục kích tại đèo Chu Dreh, trên đường từ Pleiku đi Kontum. 

http://www.tranthanhhien.com/2020/09/phuc-kich-tai-eo-chu-dreh.html


No comments:

Post a Comment