Wednesday, September 9, 2020

Ích lợi khi làm bạn và đồng minh với Ấn Độ và sẽ "từ chết tới bị thương" khi làm bạn với TC - như VN chẳng hạn. Tài Trần: Nhờ làm bạn và đồng minh truyền thống của Ấn Độ, Bhutan đã có một nền kinh tế thịnh vượng và quốc phòng vững mạnh trước mối đe dọa tiềm tàng từ láng giềng phương Bắc. Giữa TC và Bhutan ko có quan hệ ngoại giao: hai nước giao thiệp với nhau qua TĐS của họ tại thủ đô New Delhi của Ấn . . . . "Mối quan hệ song phương giữa Vương quốc Himalaya của Bhutan và Cộng hòa Ấn Độ đã có truyền thống mật thiết (traditionally close) và cả hai nước chia sẻ một "mối quan hệ đặc biệt", làm cho Bhutan trở thành một quốc gia được bảo vệ (protected state), nhưng không phải là nước bảo hộ (protectorate) của Ấn Độ. Ấn Độ vẫn có ảnh hưởng đối với chính sách đối ngoại, quốc phòng và thương mại của Bhutan. Trong tài khóa 2012 -13, hỗ trợ ngân sách của Ấn Độ cho quốc gia Bhutan ở mức 600 triệu đô la Mỹ (khoảng 30 tỷ tiền Ấn). Hổ trợ này đã tăng đều đặn trong những năm qua để đạt 985 triệu đô la Mỹ * (61,60 tỷ tiền Ấn) trong năm 2015-16 làm cho Bhutan trở thành nước hưởng lợi lớn nhất từ ​​viện trợ nước ngoài của Ấn Độ. Thủ tướng của Bhutan, Tshering Tobgay, đã nhận một gói viện trợ bổ sung từ Ấn Độ trị giá 54 tỷ tiền Ấn (819 triệu đô la Mỹ, theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm ký kết thỏa thuận) cho quốc gia của ông trong chuyến thăm New Delhi vào tháng 8 năm 2013. Năm phần sáu của số tiền này (45 tỷ tiền Ấn) đã được dành cho kế hoạch 5 năm lần thứ 11 của Bhutan. 4 tỷ tiền Ấn là cho các dự án đang chờ xử lý của giai đoạn kế hoạch trước đó. 5 tỷ tiền Ấn còn lại là một phần của "gói kích thích kinh tế" của Ấn Độ cho nền kinh tế đang chậm lại của Bhutan. Ấn Độ vận hành 3 dự án thủy điện, trong đó có 1.416 MW ở Bhutan và 3 dự án nữa là 2.129 MW đang được xây dựng. Thủ tướng thứ ba của Bhutan Lotay Tshering đã bảo đảm gói viện trợ khoảng 45 tỷ tiền Bhutan ** (khoảng 635 triệu USD) cho kế hoạch năm năm lần thứ 12 trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên tới Ấn Độ vào tháng 11 năm 2018. Trong cuộc họp này, mức thuế suất đối với nhà máy thủy điện Mangdechhu cũng được đưa ra thảo luận trong đó Lotay Tshering đã cố gắng tăng tỷ lệ lên 4.27/100 nhưng cuối cùng đạt thỏa thuận ở mức thuế Nu.4.12/100. Chính phủ Bhutan cũng nhận được 4 tỉ tiền Bhutan để tạo thuận lợi thương mại và tăng cường liên kết kinh tế".. . . ** 1 USD = 71,78 tiền Bhutan hay BTU.Dịch từ nguồn : https://en.wikipedia.org/wiki/Bhutan%E2%80%93India_relationsẢnh 3-4 : tiền Bhutan , bằng 1/71,81 đô la Mỹ .* Đây là số tiền rất lớn vì trong năm 1974-75, viện trợ kinh tế và quân sự của Mỹ cho VNCH khoảng 300 triệu đô .


No comments:

Post a Comment