Saturday, September 26, 2020

Chiến đoàn 100 - phần 4 

... 

"Nhưng khổ nạn chưa hết với cđ 100.

Sau khi đóng quân vô sự (uneventful) ở ngã ba (road fork) Dak Doa, họ đã tới Pleiku ngày 29/6, nơi họ gặp chỉ huy mới, ĐT Masse, và hạt nhân (nucleus) của bộ tham mưu mới. Đây là lần đầu tiên trong một tuần, cũng là đầu tiên tính từ tháng 12/1953 - quân nhân của CĐ mới có thời gian chăm sóc bản thân (take stock of themselve). Ai ai cũng đều: ko cạo râu, quần áo rách rưới, suy yếu (undermine) qua nhiều tháng bị kiết lỵ (dysentery), đầy vết thương (covered with sores), họ giống kẻ trốn trại (fugitive) từ trại tập trung hơn là một chiến binh chính quy. Thiệt hại của CĐ cũng đáng sợ (frightful): trong số 222 ng của đ.đ. chỉ huy, chỉ còn lại 84; các tđ Korea, tđ 2 Korea và tđ Khinh quân (Bataillon de Marche) của trung đoàn 43 với quân số 834 ng mỗi tđ lúc ban đầu (onset) này lần lượt tập hợp được (muster) 452, 497 và 345 ng; và tiểu đoàn 2 của trung đoàn 10 thuộc địa (2nd Group of the 10th Colonial Artillery) chỉ còn 215/474. TĐ này, vì mất hết súng, đã chiến đấu như bộ binh trong ngày 27 và 28/6. Thiếu tá Arvieux, chỉ huy, đã chết bên cạnh súng tại KM 15. 

Thiệt hại về trang bị cũng nặng nề ko kém: 85/100 các xe, bao gồm trung đội cơ giới (armored car platoon); 100/100 pháo binh 105 ly, 68/100 trang bị về truyền tin và phân nửa (one-half) của súng máy và súng tự động. Tuy nhiên những ai sống sót đều còn vũ khí: một số có tới hai súng để sẵn sàng cho ng bị thương dùng khi cần. 

... Với tình hình như vậy, ngày 2/7, CĐ lãnh trách nhiệm bảo vệ Tiểu khu Pleiku, sau khi TK này phải trả CĐ 1 Dù (First Airborn Group) ra Bắc và TĐ 4 Sơn Cước (4th Mountaineer Bataillon) ra bờ biển miền Trung (ý nói vùng Bình Định, Quảng Ngải -- Tài). 

Trong khi đó, BTL Vùng đã bắt đầu góp nhặt trang bị cho CĐ - ba xe jeep cho đv này, sáu xe tải cho đv kia, và ba khẩu 105 ly cho trung đoàn 10 Pháo Thuộc Địa. Một đv tăng viện nhỏ của trung đoàn Korea cuối cùng cũng tới; ng lính của CĐ  đã nghỉ ngơi, ăn và làm công việc hàng ngày như người máy (automaton); nhưng điều mà họ quan tâm nhứt là chiến tranh đã hết. Và, đúng như vậy, chiến tranh đã sắp hết. Tại Genève xa xôi, các chánh khách đã thảo luận các chi tiết cuối của ngừng bắn. Tại Pháp, TT Pierre Mendès-France đã hứa sẽ có ngưng bắn trong một tháng hay CP của ông sẽ từ chức và hôm nay đã là 12/7.  

(Còn tiếp) 

Dịch từ trang 234-5 từ sách Street Without Joy.

No comments:

Post a Comment