Sunday, August 23, 2020

THÊM MỘT BẰNG CHỨNG HÙNG HỒN VỀ VIỆT NAM ĐANG BỊ TÀU-HÓA !
- Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc để thành một khu tự trị của Trung Quốc .
Con cháu chúng ta hãy học tiếng Hoa (Chinese) là vừa VÌ bản đồ "Các Tỉnh Miền Tây Nam Bộ của CHXHCNVN" với mọi tên đường ở "TP.HCM" - cũng như hầu hết các địa danh ở miền Nam - đều dịch ra tiếng Hoa. Bản đồ do nhà xuất bản GIAO THÔNG VẬN TẢI (nghĩa là thuộc bộ GTVT) in năm 2010 có GP và nộp lưu chiếu đầy đủ.
Thời Pháp thuộc, đường ở Sài gòn bằng tiếng Pháp.Thời miền Nam Việt Nam dù bị "đế quốc Mỹ xâm lược" - như đài Hà Nội rêu rao mỗi ngày . . . thì đường xá và địa danh vẫn bằng tiếng Việt (ko được dịch ra tiếng Anh để phục vụ "quân xâm lược Mỹ").
Nay đất nước được độc lập, đã sạch bóng quân thù 35 năm*, thì đường xá và địa danh LẠI có chữ Hoa đi kèm. Vì không có IQ "đỉnh cao trí tuệ" như 3 triệu đảng viên ĐCSVN nên tôi ko giải thích nỗi!
Bản đồ rất lớn in trên giấy Bristol cở 21 x 31-in và rất chi tiết, tôi chỉ in lại 4 phần nhỏ.
* Nếu tính từ ngày in bản đồ. Tôi ko rõ bản đồ này có được tái bản ko?
No comments:

Post a Comment