Thursday, August 27, 2020

Phục hồi laptop trước khi cho kẻ khác .
Hôm nay để giúp một láng giềng biết dùng máy tính, tôi phục hồi một laptop hiệu Acer , xem hình 1 , chạy Windows 10, đã lâu ko dùng.
Chiếc này thiết kế để chạy Windows 8 và sau đó tôi nâng cấp thành Win 10 .
Vì là một máy rẻ tiền (hàng tồn kho/inventory) và đã lâu ko dùng nên khởi động rất chậm; nên tôi quyết định xóa sạch những nội dung và cài đặt cũ để đưa máy về tình trạnh mới xuất xưởng (factory) .
Trước nhứt , tôi gõ chữ 'settings', chọn Recovery và chọn Get Start, sau đó chọn Reset this PC . Máy đang cài đặt được 29/100 . Xem hình 2-4 .No comments:

Post a Comment