Wednesday, July 8, 2020

Thông tin thêm về trận Hạ Lào 1971 .
Trên đường từ LZ * A-Lưới (còn gọi là Bản Đông) tới LZ Alpha, đoàn quân bộ binh tùng thiết (armored column) VNCH đã bị phục kích khi vượt suối và 4 xe tăng M-41 bị bỏ rơi giửa giòng suối khiến Thiết Đoàn 11 (11th armored calvary) bị mắc kẹt ở bờ tây của suối. Lính dù đã bỏ rơi thiết kỵ và tiếp tục đi bộ về hướng đông của QL 9. Không có viện binh được gửi tới để cứu các xe tăng bị bỏ rơi. Chi đoàn 11 đã chiến đấu một mình, và sau ba giờ đã vượt suối nhưng phải bỏ lại 17 xe hư hỏng trên bờ tây của suối này. Lực lượng CSBV đã dùng những xe này như các vị trí súng cho tới khi các xe này bị hủy diệt vào ngày 25/3. Ngày kế , Thiết Đoàn 1 và một TĐ dù được lịnh quay trở lại để lấy lại 17 xe tăng và M-113 này. KQ Mỹ hứa yểm trợ nhưng giờ chót lại chuyển đi chỗ khác (divert) . Thiết đoàn đã dùng xích để kéo 17 xe hư này nhưng lại bị phục kích khi vượt sông gần bãi đổ quân A-Lưới . Bốn xe M-41 dẫn đầu bị bắn bởi B-41 khiến đoàn xe ngừng lại . Trong ba giờ lính VNCH đã chiến đấu cho tới khi các xe M-41 được đẩy qua 1 bên đường và đoàn quân tùng thiết tiếp tục di chuyển tới LZ Alpha . Bốn chiếc M-41 sau đó bị trực thăng Cobra hủy diệt .
Nguồn : báo Mỹ .
* LZ : bãi đổ quân , landing zone .
Hình : tăng M-41 bỏ lại trên đất Lào , các LZ và căn cứ hỏa lực trong HQ Lam Sơn 719 .No comments:

Post a Comment