Thursday, July 30, 2020

Không nên dùng từ "giải phóng" cho ngày 30.4.75 .
Ngày 30/7/2017 .
Thư gửi một bạn trẻ :
Năm 1975 , chị mới 15-16 tuổi và đang học trường nữ trung học Gia Long tại thủ đô Sài Gòn ; có lẽ chị quá trẻ để hiểu những phức tạp về chính trị của cuộc chiến nhưng (tôi nghĩ) ít nhiều chị cũng hiểu ý nghĩa của từ giải phóng . Vì vậy tôi khuyên chị và các bạn học của chị ko nên dùng từ "giải phóng" hay "sau ngày giải phóng" . Nếu trước 1975 , miền Nam VN bị Pháp hay Mỹ chiếm đóng, như nước Pháp bị quân Đức chiếm đóng trước 1945 và quân đội cộng sản Bắc Việt tiến vào miền Nam để đánh đuổi quân đội nước ngoài và ngụy quyền tay sai, sau đó họ đem lại ấm no , nâng cao đời sống người dân và phục hồi các giá trị phổ quát* của loài người thì ta mới gọi họ đã GIẢI PHÓNG miền Nam .
Đằng này, sau ngày 30.4.75 , mọi lãnh vực của đời sống xã hội đều THOÁI HÓA hay XUỐNG CẤP , các giá trị phổ quát của loài người bị coi thường.
* Như nhân quyền , hệ thống bịnh viện công phải chăm sóc sức khỏe người dân , trường công phải giáo dục miễn phí cho trẻ em , người cảnh sát phải có nhiệm vụ duy trì trật tự và luật pháp, v.v... Đây là những thứ đã có tại VNCH trước 1975 và chị là một CHỨNG NHÂN và đã HƯỞNG THỤ những giá trị trên đây .
Ba ảnh trước về trường trung học kiểu mẫu Thủ Đức trước 75 . Các ảnh sau về bịnh nhân và người nhà chờ chực dài người trong phòng và ngoài sân ở các bịnh viện tại VN bây giờ .
No comments:

Post a Comment